Huisartsenpost Westland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Over ons

Missie en Visie

Download hier de missie en visie van de Huisartsenpost Westland.

Klant ervaringsonderzoek

De Huisartsenpost Westland heeft in 2020 en eerder in 2017 en 2014 een klantervaringsonderzoek gehouden onder de mensen die de post hebben bezocht, een visite hebben gekregen of een telefonisch consult.

Het eindresultaat van het onderzoek het laatste onderzoek duurde langer door de Covid 19 crisis. De uitslag is net als vorige jaren goed. Bezoekers geven gemiddeld een 8.6 als cijfer voor de dienstverlening. Dat is boven het landelijk gemiddelde.

Het rapport van 2020 vindt u hier en hier van 2017 hier [769 KB] en van 2014 vindt u in deze link. [258 KB]

Het patiëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-index Huisartsenposten. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. De CQ-index is uitgegroeid tot de landelijke standaard voor het meten van patiëntervaringen in de zorgsector. De ontwikkeling van vragenlijsten volgens de systematiek van de CQ-index wordt gecoördineerd door het Centrum Klantervaring Zorg. Meer informatie vindt u op www.centrumklantervaringzorg.nl.

De CQ-index huisartsenposten is door het Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg (onderdeel van IQ healthcare) opgesteld met behulp van bestaande vragenlijsten op het gebied van huisartsenzorg (binnen en buiten kantooruren). Kenmerkend voor de CQ-index is dat er niet gevraagd wordt naar een oordeel van de patiënt over de ontvangen zorg, maar naar de daadwerkelijke ervaring met de ontvangen zorg. Het onderzoek geeft een weergave van de ervaringen van patiënten met de zorg op een huisartsenpost en geeft aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Ook worden de resultaten van de onderzochte huisartsenpost vergeleken met de andere onderzochte huisartsenposten in Nederland (benchmark).

Jaarverslagen

Samenwerking

De ketenpartners zijn:

GGZ
Apotheek Naaldwijk

Ziekenhuizen in de regio
RDGG
Vlietland

Huisartsenorganisaties
Zorgroep eerste lijn
Huisartsenpost Delft
Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord

Vervoerders huisartsen en ambulance
Witte Kruis
GGD

Gezocht leden clientenraad

Voor de op te richten clientenraad zoeken wij leden. Bent u geinteresserd en begaan met de spoedeisende huisartsenzorg voor avond nacht en weekeidnen in de regio Westland? U kunt zich aanmelden via info@huisartsenpost westland.nl

WNT

In het kader van de Wet normering topinkomens (WNT) publiceren wij de WNT overzichten: