Huisartsenpost Westland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meldcode op de Huisartsenpost
De wet Meldcode verplicht de huisartsen en triagisten die bij ons werkzaam zijn om de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?
De meldcode is een stappenplan dat zorgvuldig handelen bij vermoedens ondersteunt. Het uitgangspunt daarbij is dat er passende zorg verleend wordt als er zorgen zijn over de thuissituatie.

Optimale zorg en samenwerking door de Meldcode
De Meldcode stimuleert zorgvuldigheid en samenwerking. Wanneer er in een gezin sprake is van een vorm van huiselijk geweld, is het van groot belang dat professionals samenwerken en afstemmen, zodat zij samen een gezin de optimale zorg kunnen bieden. Op de huisartsenpost wordt samengewerkt met de eigen huisarts, de kinderarts en Veilig Thuis.

De meldcode betekent niet een meldplicht, maar is een manier van werken, zodat in vroegtijdig stadium optimale zorg in een gezin geboden kan worden. Vaak ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

Wat gebeurt er als er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis?
Veilig Thuis zal contact opnemen met het gezin, en langskomen om over de problemen te praten en te onderzoeken wat er aan de hand is. Op basis van dit onderzoek wordt indien nodig hulp ingeschakeld van bijvoorbeeld de eigen huisarts, centrum voor Jeugd en Gezin of een gezinscoach.

Veilig Thuis is er voor iedereen
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Bel 0800 – 2000 voor advies en ondersteuning.

Wat kunt u doen?
Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u zich zorgen maakt over anderen. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die goed naar uw verhaal luistert. Als u dat wilt, kunt u anoniem blijven. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met ketenpartners. Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis eerst onderzoek. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/wat-is-het/

  • Telefoon: 0800 – 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar, landelijk nummer)
  • Website: https://www.veiligthuishaaglanden.nl of voor Hoek van Holland www.veiligthuisrr.nl
  • Email: info@veiligthuishaaglanden.nl of voor Hoek van Holland info@veiligthuisrr.nl.