Huisartsenpost Westland

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Heeft u een klacht?

Waar kunt u met uw opmerking of klacht naar toe?

De Huisartsenpost Westland is opgericht om mensen met spoedgevallen buiten kantooruren zo goed mogelijk te helpen. Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt uw opmerking of klacht schriftelijk melden aan:

Huisartsenpost Westland
Onder vermelding van opmerking of klacht
2e etage Behandel Centrum Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk

Voor kwaliteitsdoeleinden en om misverstanden te voorkomen, nemen wij alle telefoongesprekken op.

Wat doet de huisartsenpost met uw klacht?

De Huisartsenpost Westland vindt het belangrijk om snel en zorgvuldig op uw klachten te reageren. Daarnaast gebruikt de huisartsenpost de klachten als aanbevelingen voor verbetering van de zorg. Bij het indien van een klacht dienst u er rekening mee te houden dat daarover contact met u wordt gezocht.

Andere mogelijkheden

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder [507 KB] en op www.skge.nl.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Meer informatie vindt u in de folder [507 KB] en op www.skge.nl.

Privacy
De gegevens van uw contact met de huisartsenpost worden geregistreerd en aan uw eigen huisarts doorgegeven. Om klachten zorgvuldig te kunnen behandelen worden uw gesprekken met de huisartsenpost op band opgenomen. Met deze gegevens gaan wij zorgvuldig om, conform de wettelijke regels. Dit betekent dat wij u altijd om toestemming zullen vragen voor het gebruik van deze gegevens.

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen door gebruik te maken van het digitale klachtenformulier.

Klacht