StartpaginaWat doen we?Organogram/ kwaliteitsberichten

Organogram organisatie


Jaarbericht

Hier kunt u het jaarverlsag van de Huisartsenpost Westland downloaden.

Jaarbericht 2018 [426 KB]

Jaarbericht 2017 [466 KB]

Jaarbericht 2016 [465 KB]

Jaarbericht 2015 [498 KB]

Jaarverslag 2014 [662 KB]

Jaarverslag 2013 [5.287 KB]

Klant ervaringsonderzoek.

De Huisartsenpost Westland heeft in 2017 en eerder in 2014 een klantervaringsonderzoek gehouden onder de mensen die de post hebben bezocht, een visite hebben gekregen of een telefonisch consult.

Het eindresultaat van het onderzoek in beide jaren is goed. Huisartsen en triageassistenten krijgen van de bezoekers gemiddeld een 8.1 als cijfer. Dat is net boven het landelijk gemiddelde.
Het gehele rapport van 2017 is hier [769 KB] te vinden en van 2014 vindt u in deze link. [258 KB]

Het patiëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-index Huisartsenposten. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. De CQ-index is uitgegroeid tot de landelijke standaard voor het meten van patiëntervaringen in de zorgsector. De ontwikkeling van vragenlijsten volgens de systematiek van de CQ-index wordt gecoördineerd door het Centrum Klantervaring Zorg. Meer informatie vindt u op www.centrumklantervaringzorg.nl.

De CQ-index huisartsenposten is door het Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg (onderdeel van IQ healthcare) opgesteld met behulp van bestaande vragenlijsten op het gebied van huisartsenzorg (binnen en buiten kantooruren). Kenmerkend voor de CQ-index is dat er niet gevraagd wordt naar een oordeel van de patiënt over de ontvangen zorg, maar naar de daadwerkelijke ervaring met de ontvangen zorg. Het onderzoek geeft een weergave van de ervaringen van patiënten met de zorg op een huisartsenpost en geeft aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Ook worden de resultaten van de onderzochte huisartsenpost vergeleken met de andere onderzochte huisartsenposten in Nederland (benchmark).Printerversie