Wat is een huisartsenpost

Huisartsenpost Westland
De huisartsenpost is gevestigd in het Behandelcentrum Westland
Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk

De huisartsenpost bevindt zich op de 2e etage. Een lift is aanwezig
De Huisartsenpost Westland is een samenwerkingsverband tussen alle huisartsen in De Lier, ’s-Gravenzande, Heenweg, Hoek van Holland, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Maasland, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Ter Heide en Wateringen (geemente Westland, Maasland en Hoek van Holland). De samenwerking is erop gericht om een efficiënte waarnemingsregeling op te zetten, waarbij maximale dienstverlening aan de patiënten voorop staat.

Als u buiten kantooruren dringend een huisarts nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de huisartsenpost te Naaldwijk.

Indien u buiten het dienstgebied van de HAP Westland woont, maar wel een "Westlandse" huisarts heeft, wordt in geval dat een visite noodzakelijk geacht wordt, deze visite door een andere (aangrenzende) huisartsenpost gedaan.

De huisartsenpost is uitsluitend geopend tijdens de avond- en nachturen (van 17.00 uur tot 8.00 uur), weekenden en feestdagen (dag en nacht open). De huisartsenpost kan alleen worden bezocht na telefonische aanmelding en is uitsluitend bedoeld voor spoedeisende gevallen.


Wannneer belt u een huisartsenpost?

Hoe werkt de huisartsenpost?


Moet ik naar de dokter?

Met deze app kunt u voor een deel bepalen of het raadplegen van een huisarts nu nodig is.

Leest u hier meer informatie.

Tevens is er een informatiefilmpje beschikbaar die u hier kunt bekijken.

Wel of niet met spoed de huisartsenpost bellen? Enkele voorbeelden:

Ria heeft moeilijkheden met ademhalen

Daantje valt met haar skateboard

Fred krijgt een pijnlijke sportblessure

Tom en Fatima hebben een zieke baby


http://www.Thuisarts.nl
geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte: bij vragen en klachten thuis; voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

Kiesbeter
De website kiesBeter heeft twee nieuwe, zeer uitgebreide pagina’s gelanceerd:
Diabetes type 2 en Dementie.
Deze pagina's zijn ontwikkeld in samenwerking met de Diabetesvereniging Nederland respectievelijk met Alzheimer Nederland. Het is informatie vóór patiënten dóór patiënten. De publicatie van deze twee uitgebreide pagina’s is een voorloper op de lancering van de vernieuwde site begin 2015. Binnenkort wordt er ook een uitgebreide pagina COPD i.s.m. het Longfonds gerealiseerd.


NHG.artsennet.nl
Informatie over al u voorkomende klachten


Meldcode

Wij werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode op de Huisartsenpost
De wet Meldcode verplicht de huisartsen en triagisten die bij ons werkzaam zijn om de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?
De meldcode is een stappenplan dat zorgvuldig handelen bij vermoedens ondersteunt. Het uitgangspunt daarbij is dat er passende zorg verleend wordt als er zorgen zijn over de thuissituatie.

Optimale zorg en samenwerking door de Meldcode
De Meldcode stimuleert zorgvuldigheid en samenwerking. Wanneer er in een gezin sprake is van een vorm van huiselijk geweld, is het van groot belang dat professionals samenwerken en afstemmen, zodat zij samen een gezin de optimale zorg kunnen bieden. Op de huisartsenpost wordt samengewerkt met de eigen huisarts, de kinderarts en Veilig Thuis.

De meldcode betekent niet een meldplicht, maar is een manier van werken, zodat in vroegtijdig stadium optimale zorg in een gezin geboden kan worden. Vaak ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

Wat gebeurt er als er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis?
Veilig Thuis zal contact opnemen met het gezin, en langskomen om over de problemen te praten en te onderzoeken wat er aan de hand is. Op basis van dit onderzoek wordt indien nodig hulp ingeschakeld van bijvoorbeeld de eigen huisarts, centrum voor Jeugd en Gezin of een gezinscoach.

Veilig Thuis is er voor iedereen
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Bel 0800 – 2000
voor advies en ondersteuning.

Wat kunt u doen?
Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u zich zorgen maakt over anderen. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die goed naar uw verhaal luistert. Als u dat wilt, kunt u anoniem blijven. Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met ketenpartners. Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis eerst onderzoek.
Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf.
http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/wat-is-het/

Telefoon: 0800 – 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar, landelijk nummer)
Website: https://www.veiligthuishaaglanden.nl of voor Hoek van Holland www.veiligthuisrr.nl
Email: info@veiligthuishaaglanden.nl of voor Hoek van Holland info@veiligthuisrr.nl.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken