StartpaginaNieuwsArchief

Jaarbericht 2017

Het jaarbericht van de huisartsenpost Westland 2017 vind u hier. [466 KB]

Huisartsen fietsen voor Daniel den Hoed

28 en 29 mei heeft de HAP Westland wederom een team dat mee gefietst heeft met de ride van het Westland.

24 uur lang hebben de huisartsen elke 4 uur een uur lang 24 uur door het Westland rijden.

Het team bestond uit huisartsen M. Plasmans, L. Redel, T. Kleijn V. Kip, B. Verweij en chauffeur J. Hogendijk. Directeur M van Lier is reserve rijder.

Het totaal opgehaalde bedrag is €260.000,-

Meer informatie op: http://www.dewestlandseride.nl/informatie


Samenwerking met Reinier de Graaf Gasthuis.

Een knallende kurk, een kleine deuk in het plafond, proost!

De officiële samenwerking tussen de SEH van Reinier en de Huisartsenpost Westland ging goed van start. De Huisartsenpost Westland en SEH RDGG werken al jaren nauw samen op het gebied van spoedeisende hulp buiten kantoortijden.

Deze samenwerking is woensdag 3 september officieel bekrachtigd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Met overtuiging zetten Mark van Lier, directeur van de Huisartsenpost Westland en Jaap van den Heuvel hun handtekening. Jaap van den Heuvel: “Ik ben trots op deze overeenkomst. We zijn buitengewoon eager om goed samen te werken met huisartsen in de regio. Ik hoop dan ook op een briljante samenwerking!”


Alp 'd Huzes

Een chauffeur van de CHP Westland heeft meegedaan met het jaarlijkse evenement ter ondersteuning van het Nederlandse kankerfonds.

Hieronder zijn verslag.

Op 7 juni 2012 heb ik mee kunnen doen aan een fantastisch evenement ”Alpe’d Huzes”, waarbij zoveel mogelijk geld wordt opgehaald in de strijd tegen kanker, een ziekte waar helaas nog veel te veel mensen mee te maken krijgen.

Ik had me hiervoor aangesloten bij Team Westland, een groep van 64 renners die via allerlei acties uiteindelijk een prachtig bedrag bijeen hebben gefietst.
Het was een zware beklimming van 14 km. waarbij de eerste 5 bochten een stijgingspercentage hebben van 14 %, daarna wordt het wat minder steil, zo’n 8 % en de laatste 2 bochten hebben dan weer een wat steiler stuk.
Langs de weg stonden in alle bochten wel mensen je aan te moedigen en omdat je naam op je nummerbord stond riep iedereen je naam.
In de laatste bochten naar de finish stonden er echt hordes mensen die je naar boven schreeuwden, dit was zo’n bijzondere ervaring, en als je dan uiteindelijk over de finish komt gaat er heel wat door je heen, hier heb je een jaar lang voor getraind en dit is dan uiteindelijk een fantastische beloning.

Het is mij 2 keer gelukt om de berg te beklimmen, en ik ben erg dankbaar dat ik hier aan mee heb kunnen doen.
De uiteindelijke opbrengst van ons team kwam uit op 500.000 euro, een fantastisch bedrag. De totale opbrengst voor Alpe ‘d Huzes staat nu op ruim 28,5 miljoen euro en komt allemaal ten goede aan het KWF.

Ik wil graag alle artsen die mij via sponsoring gesteund hebben en mij in staat hebben gesteld mijn doel te bereiken van harte bedanken, het is een onvergetelijke ervaring geweest die ik nooit, nooit meer zal vergeten.

Peter AlblasPeter Alblas on tour -


Klant ervaringsonderzoek.

De CHP Westland heeft in 2011 een klantervaringsonderzoek gehouden onder de mensen die de post hebben bezocht, een visite hebben gekregen of een telefonisch consult.

Het eindresultaat van het onderzoek is goed. Huisartsen en triageassistenten krijgen van de bezoekers gemiddeld een 8.3 als cijfer.
Het gehele rapport vindt u in deze link.

Het patiëntervaringsonderzoek is uitgevoerd met de CQ-index Huisartsenposten. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. De CQ-index is uitgegroeid tot de landelijke standaard voor het meten van patiëntervaringen in de zorgsector. De ontwikkeling van vragenlijsten volgens de systematiek van de CQ-index wordt gecoördineerd door het Centrum Klantervaring Zorg. Meer informatie vindt u op www.centrumklantervaringzorg.nl.

De CQ-index huisartsenposten is door het Nederlands Kennisnetwerk Huisartsenposten en Spoedzorg (onderdeel van IQ healthcare) opgesteld met behulp van bestaande vragenlijsten op het gebied van huisartsenzorg (binnen en buiten kantooruren). Kenmerkend voor de CQ-index is dat er niet gevraagd wordt naar een oordeel van de patiënt over de ontvangen zorg, maar naar de daadwerkelijke ervaring met de ontvangen zorg. Het onderzoek geeft een weergave van de ervaringen van patiënten met de zorg op een huisartsenpost en geeft aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering. Ook worden de resultaten van de onderzochte huisartsenpost vergeleken met de andere onderzochte huisartsenposten in Nederland (benchmark).


Doktersassistenten geslaagd

Begin 2009 haalde de eerste doktersassistenten van de CHP Westland het diploma triagist. Eind 2010 hebben alle zelfstandig werkende doktersassistenen het diploma behaald en zijn dus geiplomeerd triagist.

De CHP Westland heeft hiermee stap gemaakt in de profesionalisering van de organisatie. Elke doktersassistente werkzaam op de huisartsenpost moet dit diploma behalen.


DVD huisartsenposten


Huisartsenpost maakt informatiefilm voor inwoners

De huisartsenposten van Zuid-Holland hebben gezamenlijk een informatiefilm gemaakt over de werking van de huisartsenpost. In de praktijk merken de huisartsenposten dat veel mensen niet weten dat je alleen voor spoedeisende zaken langs kunt komen en altijd telefonisch een afspraak moet maken. Daardoor lopen de wachttijden soms onnodig op.

Sinds een paar jaar kennen we in Nederland de huisartsenpost, waar patiënten buiten de openingstijden van de eigen huisarts terechtkunnen met klachten. Het gaat hier dan om spoedeisende klachten, die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer spreekuur heeft. Dat is niet altijd bekend bij de inwoners. De patiënt dient altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de post. Een gediplomeerde doktersassistente hoort de klachten aan en geeft telefonisch advies. Soms is dat voldoende. Zo niet, dan wordt een afspraak gemaakt voor een consult op de huisartsenpost. De adviezen van de doktersassistente worden altijd gecontroleerd door een huisarts. Bij zeer ernstige klachten legt de dienstdoende huisarts een huisbezoek bij de patiënt af.

manifest voor goede huisartsenzorg.In de nacht van woensdag op donderdag heeft een actiegroep van huisartsen een manifest op de deuren van het ministerie van VWS en de hoofdkantoren van zorgverzekeraars ‘gespijkerd’.  
Je kunt het manifest steunen via www.hetroermoetom.nu 

Apotheekvoorziening in avond nacht en weekenduren

Persbericht:
Westlandse huisartsen verbolgen over het stoppen van apotheekservice in avond nacht en weekenden.

22 november 2013

Het bestuur van de Centrale Huisartsenpost Westland heeft met ongeloof kennis genomen van de beslissing van de Westlandse apotheken om de dienstverlening in de avond nacht en weekenden te stoppen.
Dat betekent voor de inwoners van het Westland, Hoek van Holland en Maasland dat zij buiten kantoortijden binnen het Westland niet terecht kunnen voor het verkrijgen van noodzakelijke medicijnen. Dit is een verschraling van het zorgaanbod dichtbij huis, juist nu “zorg dichtbij huis” zo hoog op de politieke agenda staat. De Westlandse huisartsen zijn verbijsterd over deze ontwikkeling. Vooral de meest kwetsbare patiënten zullen hiervan de dupe zijn!
De Centrale Huisartsenpost Westland heeft overleg met de apothekers over de invulling van de dienstverlening per 01-01-2014. Zij zal dit communiceren via de website www.huisartsenpostwestland.nl. Kijkt daarvoor bij de pagina Recepten.

Huisartsen fietsen tegen kanker.Huisartsen fietsten tegen Kanker

19 en 20 juli heeft de Huisartsenpost meegedaan met de Westlandse Ride om het Daniel den Hoed te steunen.

24 uur lang hebben Hans van der Stelt, Michiel van Gulik, Vincent Kip en Mathi Plasmans de wielen rondgedraaid.

Uiteindelijk is er een bedrag van €100.000,- bij elkaar gebracht. Een enorme prestatie.


Breek de huisartsenzorg niet af.

De huisartsenzorg is een groot goed voor de inwoners van Nederland.
Breek deze zorg niet af.

Klik op deze link voor het volgende filmpje.


CHP Westland rijdt met C2000


De CHP Westland heeft in samenwerking met de meldkamer ambulance en het Witte kruis het C2000 systeem geimplementeerd in de visiteauto.

Op deze manier kunnen hulpverleners volgen waar de visiteauto zich bevind. Voordeel daarvan is dat in het geval dat er ergens een noodoproep vandaan komt en de visisteauto is in de buurt, snel een huisarts ingezet kan worden voor spoedeisende hulp.

Op deze manier wordt ingezet op betere samenwerking tussen verschillende zorginstellingen om de patient beter van dienst te zijn.


CHP Westland behaald HKZ certificering.

De Centrale Huisartsenpost Westland heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om naast de andere werkzaamheden het Certificaat van HKZ te verkrijgen. Dat is vlak voor het 10-jarig bestaan gelukt.
Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de post werd het certificaat feestelijk uitgereikt aan de HKZ - commissie van de CHP Westland.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is in 1994 opgericht. Initiatiefnemers waren de brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De drie partijen besloten hiertoe tijdens de Leidschendamconferentie van 1990. Daar stelden ze gezamenlijk de noodzaak vast van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg.
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren.
Het doel van HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Opdat kwaliteit in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. HKZ ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen voor. Er zijn normenstelsels (certificatieschema's) ontwikkeld voor diverse sectoren in zorg en welzijn.

HKZ Commissie CHP Westland -


Nieuwe visiteauto

De Centrale Huisartsenpost Westland heeft voor het afleggen van visites bij patiënten thuis een overeenkomst met het Witte Kruis uit Den Haag. Dit bedrijf is onlangs overgenomen door Connexion, een groot en bekend vervoersbedrijf. Het Witte kruis verzorgt het vervoer voor de huisartsenposten Delft en het Westland en gaat dit binnenkort ook doen voor de Centrale huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord.
De auto van de CHP Westland was na 3 jaar dienst toe aan vervanging. Na een aantal testauto's is de keuze gevallen op een Ford S-Max. Afgelopen maandag 23 april overhandigde directeur van het Witte kruis Fer Bouwman (op de foto rechts) de sleutel van de splinter nieuwe auto aan Mark van Lier, directeur van de CHP Westland.
Met de nieuwe auto komt het Witte Kruis tegemoet aan de wens van de huisartsen aan meer ruimte in de auto. De auto beschikt over een Mac Book van Apple om ook tijdens de visites communicatie mogelijk te maken met het Callmanagementsysteem van de huisartsenpost.
De auto is tevens uitgerust met het C2000 systeem voor communicatie met de Meldkamer Ambulancedienst, een navigatiesysteem en heeft optische en geluidssignalen om bij spoedritten duidelijk herkenbaar te zijn. Daarnaast beschikt het voertuig een uitgebreide koffer met medische artikelen, zuurstof en een AED.


HRM in de huisartsenzorg

Human Resource Management in de huisartsenzorg.

De Nederlandse gezondheidszorg krijgt te maken met een tekort aan personeel. In 2025 zal er naar schatting een tekort van 450.000 werkbare personen zijn alleen al in de zorg. De huisartsenzorg zal hier ook mee worden geconfronteerd, dit naast de bezuinigingen.
Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet in op een forse beperking van gezondheidszorguitgaven. Een deel van de kostenbeheersing in de gezondheidszorg ligt in de verschuiving van de 2e naar de 1e lijn. De huisartsenzorg verzorgt op dit moment 95% van de zorgvraag tegen 3,5% van het macrobudget. Verschuiving naar de huisartsenzorg zal naar verwachting vele besparingen opleveren in de uitgaven van de zorgkosten. Met de verschuiving van zorg zal er meer zorgvraag terecht komen in de 1e lijn waarvoor er meer arbeidskrachten nodig zullen zijn. Hoe kom je aan mensen als er al een tekort zal ontstaan.
Human Resource Management (HRM) kan een bijdrage leveren om de juiste mensen binnen de huisartsenzorg te houden en nieuwe aan te trekken. Uit onderzoek uitgevoerd door dhr. Mark van Lier MBA, directeur Centrale Huisartsenpost Westland, blijkt dat er wel HRM activiteiten zijn binnen de verschillende huisartsenorganisaties, maar dat er beleidsmatig nog nauwelijks aandacht voor is. Verbetering van HRM activiteiten geeft een positief effect op het arbeidspotentieel binnen een organisatie. Een van de door hem gedane aanbevelingen is om op beleidsniveau hier een agendapunt van te maken en meer geld in HRM te investeren. De weg om HRM op de beleidsagenda te krijgen zal via de landelijke verenigingen moeten worden ingezet zodat er draagvlak ontstaat. Hierdoor kan de huisartsenzorg een cruciale voorsprong creëren in de strijd om de toekomstige arbeidskrachten.

Mocht u interesse hebben in de thesis die geschreven is in het kader van de studie MBA-Health aan het ErasmusCMDZ dan kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar: mgmvanlier@ziggo.nl


Samenwerking CPA en huisartsenposten.

Vanuit zowel wettelijk kader als samenwerkingsgedachte voor het bereiken van optimale zorgverlening in de acute zorg heeft de CPA Haaglanden het initiatief genomen om bestaande afspraken en regelingen te laten gelden voor alle huisartsenposten in de regio Haaglanden. In een gezamenlijk convenant zijn deze samenwerkingsafspraken nu officieel bekrachtigd door de verschillende organisaties.


Jaarbericht 2015

Het jaarbericht van de huisartsenpost Westland 2015 vind u hier. [498 KB]


Printerversie